Εγκύκλιοι Ζωϊκών Υποπροϊόντων

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΖΥΠ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΥΠ/ΠΠ 

                               Κόπρος - Μονάδες βιοαερίου

                             Καταχωρημένες δραστηριότητες

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΥΠ/ΠΠ
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΥΠ/ΠΠ

Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 

Σχετικές Αναρτήσεις