Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων

Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων

 « Η προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών, παρατείνεται έως τις 30/6/2024 »

 

foto syterismon allon foreon070323

      ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2023 ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ- ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ 50% ή 30% (28.08.2023)

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΜΑΣ)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)

Σύμφωνα με το Ν. 4673/2020(ΦΕΚ Α΄52/11.03.2020) η εποπτεία επί των ΑΣ, αναγκαστικών συνεταιρισμών και των Ενώσεων τους, των ΑΕΣ, των Οργανώσεων και Ομάδων παραγωγών και των Ενώσεων τους και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων ασκείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια της Δ,νσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο εξής εποπτεύουσα Αρχή.

Οι ΑΣ, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους, οι Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ), το οποίο τηρείται από την εποπτεύουσα αρχή και αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων.

Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του.

ΑΕΣ που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου , υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  E_MAIL
     
Αναστασία Παπουτσή 2102125078
Ελένη Βαϊτση 2102125021   
Αναστασία Τσεπετονίδου  2102125076
Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 22, 105 52 ΑΘΗΝΑ     

Παρακαλούμε  όπως  καλείτε  για τηλεφωνική εξυπηρέτηση  λόγω φόρτου εργασίας
 από τις 11 π.μ. μέχρι και την 13.00 μ.μ. Τηλεφωνική επικοινωνία πριν και μετά του ανωτέρω ωραρίου
δεν θα είναι δυνατή με την Υπηρεσία

 

Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού

Σχετικές Αναρτήσεις