Στατιστικές - Τεκμηρίωση

Image

Οι υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και των εποπτευόμενων φορέων του, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, συλλέγουν μεγάλο αριθμό δεδομένων που αφορούν ένα ευρύ φάσμα κλάδων του πρωτογενούς τομέα. Τα στατιστικά προϊόντα που παράγονται από αυτά τα δεδομένα αποτελούν επίσημες και ευρωπαϊκές στατιστικές, καθότι χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση, σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εθνικής και ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής.

Εξ’αυτού του ρόλου του το ΥΠΑΑΤ συμπεριλαμβάνεται στους φορείς και στις εθνικές αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, (Στατιστικός Νόμος 3832/2010 (Α’ 38)) και εφαρμόζει τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όσον αφορά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση των στατιστικών του προϊόντων.

Σκοπός αυτού του ιστοχώρου είναι να διευκολύνει τη διάχυση και την έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση των χρηστών στα στατιστικά προϊόντα του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευόμενων φορέων του, στα μεταδεδομένα τους και στις αναλύσεις - μελέτες – έρευνες που προκύπτουν από αυτά, καθώς και την αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών και τη συλλογή προτάσεων βελτίωσης.      


Αναλύσεις – Μελέτες
Στατιστικές Διαδικασίες-Δεδομένα

Τελευταία Νέα

Σεπ 26, 2019

Αναλύσεις – Μελέτες

Στατιστικές - Τεκμηρίωση
Χατζηδιαμαντής, Ι. (2018). Ανάπτυξη περιβάλλοντος χωρικής απεικόνισης και αξιολόγησης της ελληνικής βάσης δεδομένων ΔΙΓΕΛΠ (FADN) με χρήση…