Γεωλογία-Υδρολογία

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων διατηρεί αρχείο με γεωλογικές τομές γεωτρήσεων σε ηλεκτρονική και συμβατική μορφή. Παρακάτω δημοσιεύονται οι σαρώσεις για τις γεωλογικές τομές των γεωτρήσεων ανά περιεφερειακή ενότητα (πρώην Νομαρχίες) της χώρας.

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

Η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων διατηρεί αρχείο μετεωρολογικών παρατηρήσεων από ευρύ δίκτυο σταθμών του ΥΠΑΑΤ, σε ηλεκτρονική και συμβατική μορφή. Παρακάτω δημοσιεύονται για τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας μηνιαίες βροχομετρικές παρατηρήσεις από το σύνολο του δικτύου

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων