ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ

Οργανόγραμμα του Υπουργείου (29.08.2023)

organogramma avgenakis050723

Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης και Εποπτείας Νομικών Προσώπων

 

Σχετικές Αναρτήσεις