Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 20/12/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. έως 13:00 μ.μ. 
(στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής (Λ.Αλεξάνδρας αρ.34)

 

 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/12/2023 και ώρα 15:00 π.μ. 

 

 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ.  μέσω ΕΣΗΔΗΣ