Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών200723

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώσετε τα στοιχεία καταγγελίας και
  • να αναρτήσετε (λειτουργία upload) εφόσον το επιθυμείτε, συνοδευτικά αρχεία και φωτογραφίες.

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό καταγγελίας, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων και θα μπορείτε να δείτε την καταγγελία σας.

 

Βάσει του άρθρου 140 του ν.4512/2018, του άρθρου 9 του ν.4727/2020, της Υ.Α.2211/345983/2020  και της Υ.Α.5030/2021, ο πολίτης έχει την δυνατότητα να υποβάλλει καταγγελία για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευομένων του Φορέων.

Το θέμα της καταγγελίας μπορεί να αφορά:

1. Καλλιεργητικές πρακτικές  2. Γεωργικές κατασκευές και εγκαταστάσεις 3. Θέματα εργασιακά 4. Γεωργικά απόβλητα 5. Χρήση ηλεκτρισμού 6. Επιδοτήσεις κάθε είδους 7. Χρηματοδοτούμενα προγράμματα  8. Θέματα συνεταιρισμών ή άλλων ομαδικών σχημάτων 9. Εμπορία, διαφήμιση, διακίνηση φυτικών προϊόντων
10. Θέματα κάνναβης 11. Πρότυπα ποιότητας (π.χ. βιολογικά, Ολοκληρωμένη Διαχ/ση, ΠΟΠ κ.ά.) 12. Σχέσεις με Δημόσιες Υπηρεσίες 13. Σχέσεις με άλλους πολίτες 14. Θέματα δημόσιας υγείας 15. Θέματα υγείας ζώων και φυτών 16. Δασικά θέματα 17. Θέματα περιβάλλοντος 18. Θέματα ζωοτροφών 19. Υγεία των Ζώων   20. Προστασία των Ζώων 21. Τρόφιμα ζωικής προέλευσης 22. Ζωικά υποπροϊόντα 23. Άλλα

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Σχετικές Αναρτήσεις