Κοινοποιήσεις Τιμών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Κοινοποιήσεις Τιμών Χονδρικής Γάλακτος200723

  1. ΥΑ αριθμ. 2973/300212 (ΦΕΚ 5954/τ.Β/13.10.2023): Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής, σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, του κρέατος, των αβγών, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
  2. Απόφαση αριθμ. 743/46237/28.04.2015Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
  3. Οδηγίες για την ψηφιακή εφαρμογή Χονδρική Τιμή Πώλησης Τυριών

Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Σχετικές Αναρτήσεις