Δημοπρασία Π.Ε. Πέλλας 399339/20811/06-06-2024

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό Χρήση
399339/20811/06-06-2024

1.472

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/07/2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ.