Περιφερειακό Κέντρο Ιωαννίνων, Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για την εμφάνιση του αλευρώδη Aleurocanthus spiniferus  (10.11.2016)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επιβλαβής οργανισμός Ξυλέλλα Φαστιντίοσα (XYLELLA FASTIDIOSA)  (20.04.2015)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών χρηστών Γεωργικών Φαρμάκων (30.03.2015)
Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (25.04.2014)
Οδηγίες στους επαγγελματίες χρήστες για την αναγνώριση των νομίμων γεωργικών φαρμάκων  (25.04.2014) 
Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας αμπέλου (28.03.2014)  

 

Σχετικές Αναρτήσεις