Κτηνοτροφία

Ασθένειες Βοοειδών 30-11-2023
Ασθένειες Χοίρων 30-11-2023
Κατάλογος Εγκεκριμένων Εμπόρων Ζώντων Ζώων 30-11-2023
Μεταφορείς Ζώντων Ζώων 30-11-2023
Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων 30-11-2023
Κεντρική Μακεδονία (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 28-11-2023
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» Δράση 10.1.09 24-11-2023
Ασθένειες Αιγοπροβάτων 24-11-2023
Εγκεκριμένες / Καταχωρημένες Μονάδες - Εγκαταστάσεις Διαχείρισης ΖΥΠ Ελλάδας 24-11-2023
Ενημερωτικό Υλικό για θέματα ΖΥΠ 22-11-2023
Όρνιθες Αυγοπαραγωγής 20-11-2023
Βόρειο Αιγαίο (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 20-11-2023
Αν. Μακεδονία & Θράκη (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 15-11-2023
Εγκαταστάσεις Δίθυρων Μαλακίων και Αλιευμάτων 15-11-2023
Πιστοποιητικά Εξαγωγών 10-11-2023
Αρχείο Προαιρετικών Ενδείξεων 10-11-2023
Μέτρα Στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου 06-11-2023
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 "Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία" Δράση 10.2.1 30-10-2023
Πρόσκληση Ετήσιας Παράτασης της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτημάτων Στήριξης στο Πλαίσιο Εφαρμογής της Δράσης 10.1.9 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», του Υπομέτρου 10.1, του Μέτρου 10 27-10-2023
Εγκύκλιοι Ζωϊκών Υποπροϊόντων 26-10-2023