Επίκαιρα Θέματα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων 29-11-2023
Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 29-11-2023
Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 /ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 29-11-2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3605/ΔΑ/2023 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24-11-2023
Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ 24-11-2023
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» Δράση 10.1.09 24-11-2023
Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του αμπελοοινικού τομέα έως και την 1η Δεκεμβρίου 2023 24-11-2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη συνολικά 7 ατόμων για κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος Εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης (Μελιταίος πυρετός) έτους 2023 στις Υπηρεσίες που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας και Λάρισας 23-11-2023
Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης τριών (3) ακινήτων με δημοπρασία, συνολικού εμβαδού 33.452,40τ.μ., Δήμου Παγγαίου, ΠΕ. Καβάλας, με σκοπό την ανάπτυξη του αθλήματος της σκοποβολής 22-11-2023
Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτου με δημοπρασία, εμβαδού 24.964,4 τ.μ., ΠΕ. Κιλκίς, με σκοπό την ανάπτυξη του αθλήματος της σκοποβολής 22-11-2023
Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου με δημοπρασία, εμβαδού 163.154,60 τ.μ., αγροκτήματος Πραγγίου, Δήμου Διδυμοτείχου, ΠΕ. Έβρου, για γεωργική χρήση 22-11-2023
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2022 ΜΕΤΡΟ 14 «Καλή διαβίωση των ζώων» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων Ενσταβλισμένης Εκτροφής» 22-11-2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ) 22-11-2023
Μέτρο 11  «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 22-11-2023
Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 20-11-2023
Επανέναρξη αλιείας ερυθρού τόννου (BFT) με νέα ημερομηνία την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 20-11-2023
Διακήρυξη 3602/Θ.Ζ/2023 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού, προς σύναψη Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο διάρκειας 3 ετών προμήθειας Αντιδραστηρίων για το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της Λύσσας του ΥΠΑΑΤ 15-11-2023
Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης 5 ακινήτων με δημοπρασία, συνολικού εμβαδού 165.529,70 τ.μ., που βρίσκεται στο Δήμου Αβδήρων ΠΕ. Ξάνθης, για γεωργική χρήση 14-11-2023
Πρόσκληση Εγκαινίων 14ου Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, που διοργανώνεται στις 1, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2023 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 13-11-2023
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 09-11-2023